Uyguladığı Testler

Image

Zeka Testleri

WISC 4 Zeka Testi
Bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wisc-R' ın yenilenmiş biçimidir.
WISC-R
Porteus Labirentleri
Alexander (Pratik) Zeka Testi
Catell 2 A
Catell 3 A
Good Enough Harris Testi

Kişilik Testleri

Rorschach
Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşabilen, son derece özel, projektif bir kişilik ve tanı testidir.
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
CAT (Çocukların Algılama Testi)
Louisa Duss
Draw A Person

Gelişim Testleri

Denver
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi, geri mi yoksa ileri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
AGTE
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Gessell

Organisite ve Nöropsikolojik Testler

Bender Gestalt
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
Benton Görsel Bellek Testi
Standardize Mini Mental Test

Okul Olgunluğu Testleri

Metropolitan
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
Frostig