YAYINLAR

 
 

Çocuk Kumandalı Ebeveynler" (Cinius,2016) isimli ilk bireysel kitabı basılmıştır.  

 

 

 

 

 
 

"İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar” (Epsilon, 2008) isimli kitapta
“Uyku ve Uyku Bozuklukları Bağlamında Performans ve Motivasyon” isimli bölümü yer almıştır.  

 

 
   

 
 

"Okul Öncesi Çocuk ve …" (Nobel,2011) isimli kitapta
"Okul Öncesi Çocuk ve Öğrenme Güçlüğü" isimli bölümü yer almıştır.  

 

 

 

 
 

 

  
  
"İletişim Dünyamız" (Hayat,2012) isimli kitapta "Ergenlerle İletişim" isimli bölümü yer almıştır.

 

 

 

 

 

"Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış" (Kök,2012) isimli kitapta
"Okul Öncesi'nde Psikolog Olmak" isimli bölümü yer almıştır.bottom